Munchmuseet, MM N 1382

MM N 1382, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1382 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tusind takk for fødsels-
dagsgratulationerne og de
mange intresante foræringer

    Rigtig god jul og godt
nytaar ønskes Dig

    
    Din hengivne E. Munch

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1382 bl. 1v

    EDVARD MUNCH