Munchmuseet, MM N 1383

MM N 1383, Munchmuseet. Datert 1929. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1383 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1383 bl. 1v
    
    Kjære I.
  Tak for
brevkortene – Et brevkort
er vist bortkommet

    – Jeg reiser snart
om Tyskland – muli
til Italien – Her er
mildt – og bra – men
Automobilerne er
skrækkelige her –

    
    Mange hilsener til begge

    Din E M.
    
    Frk. Inger Munch
    Solveien
    Nordstrand
    Oslo
    Norwege