Munchmuseet, MM N 1392

MM N 1392, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1392 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Tak for brevet –
    Dette med milionerne kan
vel ikke udryddes – Det er alt
misundelse – Jeg har aldri været
lignet for mer end 600,000 kr
Det var i jobbetiden hvor folk
tjente milioner – I disse penge
var hva I skulde ha – og

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1392 bl. 1v

værdien af de kostbare atelierer
med sin grund – Da jeg ikke
spekulerte beholdt jeg dem –
– Man tænker ikke på
at store arbeider { … }osså
har store utgifter – Men
at Vigeland får 200,000 kr
for en port syns man er
rimelig –