Munchmuseet, MM N 1394

MM N 1394, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1394, s. 1

    
    Kjære Inger


    Jeg skal med det første komme
ut med et par tyske hefter der
gjengir fotografier – Det betragtes
som en slags kunst – Du må
være gla over ved siden af at
stelle for tante i {d}Eders hyggelige logi
osså kan interessere Dig for di
Din musik og fotografering –

    – Du er bleven en udmærket
amatørfotograf og kan udvikle Dig
mer som sådan

 

Munchmuseet N 1394, s. 2

    Alle sy jeg har vist Dine f{ … }otografier
syns at de er så vakkert tat –
– Så er det en meget intresant
som Du har tat af akerselven
– Jeg syns Du bør indtil videre
slå hen at en tanken på udgivelse
og på { … }fremvisning {–}i lysbilleder
– Lysbildfremvisning kan nok engang
{ … }fåes istand – Men det bør helst
bli til et veldædigt øiemed og
ikke ialfald foreløbig i et stort
lokale som Folkets hus

    Du kan nok osså få det i et
trykt hefte – men det må bli
gjort af en forlægger. Noget stort udbytte

 

Munchmuseet N 1394, s. 3

der ikke ventes –
    Både fremvisning og tryk udgivelse
har intet med fotografikunst
at { … }gjøre –

    At Selv at la trykke vil blot
skaffe Dig store udgifter og ærgrelser
– { … }Det { … }burde være nok at Du
kan glæde Dig ved at musikken
og at Du er blit så udmærket
til at fotografere

    Alle syns Dine fotografier er
så ualmindeli vakre    men det
er som fotografier det har interesse
– Det vil forsvinde ved udgivelse –
Men det vil naturlivis { … }osså ha interesse
engang at se samlet Akerselvsonen –

    Du kan senere udstille!
    
    Hilsen til begge  Din E Munch