Munchmuseet, MM N 1399

MM N 1399, Munchmuseet. Datert 1937. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1399 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Jeg
skal sende kortet – Ja al{ … }t
snak om mine villaer og
mine store billedsalg har
været en ulykke så uskyldigt
det kunde høres –

    Sålænge jeg ikke maler
salgsbilleder og sender formeget
billeder i handel { … }kan jeg
få gode priser – men der
er få som kan betale meget
i dette land og utlannet

 

Munchmuseet N 1399 bl. 1v

er stængt – Jeg har de sidste
år solgt bra – Det er Stenersen
hovedsageligt. Men det blir
nok osså fremdeles i de gode
tider –

    Jeg har selv aldri solgt på
auktioner –

    Jeg kan få gode priser
sålænge jeg ikke maler salgsbilleder
Selv Krohg ødelagde sig ved
at male tilsalgs og der er
nu stadig billeder af ham f at
få for 200 kr –

    Jeg blev i 1893 i Berlin
opereret i underkjæven af den
bekjendte Chirurg Prof. Schleich.
Det var efter en dårlig tann og han
tog ut et godt stykke af kjæven
Jeg var da meget hoven –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv. Munch

    Jeg fortæller Andreas at han jeg er blit virkelig munk