Munchmuseet, MM N 1405

MM N 1405, Munchmuseet. Datert 2.12.1939. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1405 bl. 1r

 

Munchmuseet N 1405 bl. 1v
    
    Kjære Inger


    Hjertelige ønsker om
god jul og godt nytår
fra

     Din hengivne
    Edvard Munch
21-12-39 Skøien

    
    Frøken Inger Munch
    Sorgenfrigt. 1
    Oslo