Munchmuseet, MM N 1407

MM N 1407, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1407, s. 1
    
    Kjære Inger


    Når Du tænker Dig om
så må Du vel forstå at
Du komplet har tat feil
i de Ting vi diskuterer
om – og at Du har tat
min Modstand p{ … }å { … }en
forkjert Maade – Men det
har jo været meget som har
bidraget til det hele – De vanskeligheter
I har havt at kjæmpe med –
og Din Sygdom har osså bidraget
‹herti› Men D. Og Du p
må forstå at alle dine
af mer eller mindre luftige
afvisen af alle mine Forsøg
på at få Dig til Klarhed blot
bidrager til at jeg frygter for
nye Ting – og ikke ser man
Forandring hos Di‹g› –

    Husk Du kan jo gj{ … }øre
all ‹galskapen› med at hun
{ … }på ny og igjen { … } … 
for at jeg intet ‹risikerer›  …