Munchmuseet, MM N 1417

MM N 1417, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1417 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Det vil nok være hyggeli for Dig
at komme til Hvidsten – men jeg
syns Du burde vente lidt til det
blir varmere og Du er bra for Halsondet –
Det er skarpt dernede –

    Nu må Du være påpasselig så
ikke Bjølstads får gjennemført sin plan
gjennem mange år om at få hævd
på mit sted – Jeg har jo stedet fordi
det er mig umuligt at bo på hote{ … }l
og fordi jeg har billeder og motiver derfra
– Nu har Ek jeg la{ … }dt Ek få forpakte
stedet og han har nøklen –

    Ek der bor i nærheden har nøklen
til stedet men jeg vilde nødi at noen
kom in i huset da det ligger åbne
breve og forskjelligt annet. Men I får ta ‹et›
par ture didut –

    I disse dage skal jeg ned der { … }og være der
noen dage – Du vil vel osså senere
ta Dig en tur til Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 1417 bl. 1v

    Du får { … }før reisen komme indom
her og se på haven hvor der er blomster
alt – Kanske en af de første dage