Munchmuseet, MM N 1423

MM N 1423, Munchmuseet. Datert 1941. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1423 bl. 1r
    
    Kjære Inger!

Tak for brevet
og fotografiet –

    Jeg har af og til truffet en
kjødhandler i Markveien, Hansen.
Han bodde ligeoverfor os i Schous plads –
Han var da vi reiste 7 år – { … }Vor far
var doctor i huset. Moren bor der
ennu – Han er nok rig og bor i

 

Munchmuseet N 1423 bl. 1v

    i Tuengen – Han kjøber af og til
gravurer af mig.

    Kan du huske familien?
Hansen? Fru Hansen bor i
den samme leilighed i en 3{ … }Etages
gård – Jeg kan ikke huske huset

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch