Munchmuseet, MM N 1425

MM N 1425, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1425 bl. 1r
    
    Kjære Inger.


    Det var godt at høre i telefon
at Du havde det bra – Det må da
være morsomt at Du kan høre og
snakke slig i telefon – Jeg var sidst
netop vågnet  …  fra min middags
lur da Du ringte så jeg ikke med
engang forstod Dig – Jeg har det

 

Munchmuseet N 1425 bl. 1v

bedre i maven men må være
forsigtig med diæten –

    
    Mange hilsener

    Din hengivne Edvard Munch

    Jeg har extra meget at gjøre
efter krisene – Jeg har jo måttet
tænke på sikring af mine billeder
så har jeg måttet gå i gang med
gårdarbeide. Poteter og grøntsager – Det tar på