Munchmuseet, MM N 1430

MM N 1430, Munchmuseet. Datert 26.6.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1430 bl. 1r
    26-6-42


    Kjære Inger


    Tak for brevet
    Jeg vet blot at jeg har været
i den sikre formening at jeg på
en eller annen måte har greiet med
betalingen af Din husleie { … }af mine penge

    Hvordan det er gået for sig har
jeg ennu ikke funnet ut –

    Garantien af mig blev påført
kontraboken –

    Det er et enestående leit veir
Rent senhøstes – Bare vi ikke får
uår til alt det annet

    Det er ikke bra for os katarrhmennesker
{ … }Jeg håber Du lever vel

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch