Munchmuseet, MM N 1431

MM N 1431, Munchmuseet. Datert 20.6.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1431 bl. 1r

    20-6-42


    Kjære Inger!


    Det er nok ikke brugt annen
fremgangsmåte med leien af Din
leilighet end den vanlige – Du
må huske på at det var et kjøb
af Din leie på 5 år for 10,000 kr –
Det er ikke som en almindelig leie
med halvårig betaling –

    Jeg forstår ikke hvorfor jeg
osså skulde betale de 3 måneder
forskud – Jeg har kviteringen men
der er bry med at finde den frem –

    Hvad heter værten eller bestyreren?
Jeg får konferere med ham –

    Jeg sender idag eller imorgen
mandag rabarbera og asparges

    
    Mange hilsener  Din hengivne
    Edvard Munch