Munchmuseet, MM N 1434

MM N 1434, Munchmuseet. Datert 1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1434 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Helt så slemt var det ikke som
jeg fortalte sidst. Det er ikke middel-
skole på Eidsvold –

    Jeg talte med rektor og han
sa at Peter Andreas ikke duet
til artium. Han skulde tat
middelskole deroppe og så slåt
ind på det praktiske –

    Einar Einar derimot mente
Rektor kunde greiet artium

    Gutterne skulde naturligvis tat
middelskolen deroppe lige i nærheten
på Sortland –

    Einar skulde så læst til artium
i Tromsø eller Narvik. Så kunde

 

Munchmuseet N 1434 bl. 1v

kunde jo tænkes på Oslo.
    Med Hvis jeg sender årlig beløb
som hidindtil – Jeg vet jo ikke hva jeg
vil tjenet Så vil familien kunne
leve sorgfrit i Sigerfjord og afvente bedre
tider

    Vi får håbe det bedste og
at gutterne blir bra –

    Kaarbø har nok villet virke
for hende på mig og malt det
for sort deroppe –

    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch


    Nark
    Narvik er ikke længer fra Sigerfjord
end fra Oslo til Eidsvold –

    Hvorfor har hun ikke sendt dem did?