Munchmuseet, MM N 1438

MM N 1438, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1438 bl. 1r

    P.S.
    Tak for brevet som jeg netop fik
Du nævner at { … }Du har brugt
11,000 kr (og vist noe mer) til husleien
Ja Du vet at jeg på værternes
forlangende sat in 10,000 kr i en
bankbok for Dig til husleien for
5 år

    – Hvis Du tog en billigere
leilighed på 1 værelse pikeværelse og
kjøkken så vilde Du nok få det
for 1500 kr.

    Men Du kunne få det ligeså billigt
når Du leier bort et stort værelse i
Din nuværende leilighet –

    Du fik da et stort værelse og kjøkken
og hushjælpen det lille

 

Munchmuseet N 1438 bl. 1v

    Ja hushjælp må Du ha og de
kan nok blive kostbare men Du
er jo med i kjøkkenet og kan overvåge
hende –

    Det gjælder jo nu at overveie
situationen og rette os efter
forholdene – Det er jo ikke godt
at vide hva vi får at rutte
med det næste dag