Munchmuseet, MM N 1441

MM N 1441, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1441 bl. 1r

værterne – Men når Du har betalt
{ … }pengene skulde 10,000 kr skulde jo bankboken


    
    Kjære Inger


    Det er længe siden men værten
og sagfører Voss må jo have greie
på det – Det Det var jo et kjøb
af leiligheden ikke leie dengang
og det skulde jo betales eller
stilles garanti for med det samme.

    Hvordan det hænger sammen  … 
husker jo jeg ikke

    Har ikke Du havt anledning til
at ta af bankboken eller skrive
af eftersom Du betalte så burde jo
skulde jo de 10,000 kr og bankboken
finnes ef etsted

    Jeg trodde at jeg havde leveret
Værterne den etter at ertt at Du
havde anledning til at afskrive

    Forkjøbsummen for 3 m Forskudsleie for 3 måneder
har jeg kviterin for ‹hvis› jeg finder den

 

Munchmuseet N 1441 bl. 1v

    med de
    Du har forresten betalt de 10,000 kr
og jeg h Du har ikke fåt  …  2 2000 kr
om året i de 5 år – Det jo var jo så
at Du skulde få disse penge om året
af mig og Du havde i lan jo før fåt
et noget lignende bel beløb som altså
har ophørt da Du leiet – Det er
jo alt for såvidt i orden – De 500 kr
jeg la ut må vel fortsat stå med
den kvitering jeg har – Jeg vil vel tilslut
finne den


    Hvordan det har sig med de 10,000 kr
som i garantibankboken husker jeg ikke
rigti – Værterne og sagfører Voss
vite det – Da jeg leverte bankboken
eller garantien op …  jeg et beløb Dig
2000 om året i de 5 år – Denne sum havde
jeg jo ellers git Dig –

    Når Du betalte husleien skulde jo
hvert år afskrives på garantisummen –
Hvorvidt  …  bankbogen blev overlevert