Munchmuseet, MM N 1442

MM N 1442, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1442 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Det var da mærkeli med de 10,000 kr
Det er jo længe siden. Men de
tidligere værter må jo ha greie
på det – Ligeså sagfører Voss.

    Det er jo ikke underligt at de vilde
ha sikkerhet for leien for de 5 år
Det var jo et kjøb og det må jo
strax betales eller stilles garanti for –
Jeg har vist noen papirer et steds
men det blir vaskeligt at finde frem

    Det skulde være slik med de
10,000 kr at husleien altså skulde
betales med disse således altså at
jeg ikke skulde bruge af dem –


    Jeg vet nok om de 3 måneders
forskudsbetaling – Jeg har kvitering for dem
men den blir nok vanskeli at finde

    Derimot er det ikke sagt at jeg har noget
brug for bankboken som altså skulde være
sikkerhed for værterne