Munchmuseet, MM N 1446

MM N 1446, Munchmuseet. Datert 13.2.1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1446 bl. 1r

    13-2-43


    Kjære Inger


    Jeg sender Dig nogle sager
pr. post. Dumt at jeg har
brugt den dyre og brysomme
visegutkontoret –

    Var æblerne umodne{ … }?
Det er ikke godt at vide
hvordan de er – uden at opskjære dem –

    Så er der noe fra Freia, lidt
bær og annet – Det er vel ikke så
greit at sende meget med
engang –

     Mange hilsener
    Din hengivne Edv. Munch