Munchmuseet, MM N 1448

MM N 1448, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1448 bl. 1r
    Tran

    Kjære Inger


    Det er Bra at Du har ordnet så godt hos Dig
    Fol{ … }lestad var en af de utallige heldige
der kom osså i den rette tid –

    Han var Det var bra folk og gamle Follestad
var nok flink gårdmand – N men han behøved
jo ikke at være videnskabsmand fordi om han
fik lavet en ny potettyppe – Men det var jo
no eventyrli med disse første nybyggere

    Det var Du som fik tag i den leilighed
Du har og vel var det – Jeg hjalp med det
foretningsmæssige

    Jeg har aldri klaget over min leilighet – Det er
en tarveli bondegaard men den passet mig.
Da det iår blev så usædvanlig kalt har
det været kalt da ennu da jeg gik over til
ovnfyring så kjældern og de store kjældere og
det store hus var vanskeli at holde varmt