Munchmuseet, MM N 1465

MM N 1465, Munchmuseet. Datert 1928–1933. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1465, s. 1
    
    Kjære Inger!


    Jeg sender ut to kasser æbler
en til Jer og en til Kaptainen
med gode nytårsønsker fra mig –

    – { … }Kunde ikke et lidet skab
med elektrisk fryseapparat være
nyttig for jer – Jeg har et og
det er udmærket – Jeg vild forære
Jer et – Det er Elektrolux – som brukes
overalt –

    Det er kjedeli at folk skal snakke
slik om det ikke ved – om pengene
mine – Jeg skal når jeg kommer

 

Munchmuseet N 1465, s. 2

si hva I kan svare slike mennesker
– De gjør skade da det bringer ondt
blod –

    Du Det er best at snakke sammen
om sånne sager da breve så
let  …  skaffer misforstaaelser s.

    Du kan ialfald foreløbig si at
de ikke ved hva jeg har i utgifter
og at naturligvis må jeg bruge mine
penger til de mit maleri – og

 

Munchmuseet N 1465, s. 3

    { … }Graf Harry