Munchmuseet, MM N 1479

MM N 1479, Munchmuseet. Datert 16.6.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1479 bl. 1r
    I
     16-6-42
Kjære Inger    Når Du har tænkt på at dra
ut til utkanten af byen sammen med
Magelsen så vil jeg sammenligne lidt
hvordan vi har det her i utkanten med
hensyn til  …  indkjøb med en bygård

    Her er blot en landhandler og der er
blot at få de almindelige husholdningssager.

    Kjøbmænd som Jensenenerne i Torvgaten
sender ikke længer sine sager.

    Det er blot Volvat nær Dig der kan
sende men { … }det er for langt borte til
at vi kan ta reisen ut hos ham –

    Vi kan af og til få lidt fisk men
den er ikke altid god

    Ligedan med grøntsager – For at

 

Munchmuseet N 1479 bl. 1v

få tag i nogen så må vi
helt til byen og det er sjelden vi kan
det så langt det er –

    Nu har jo endel grøntsager kommet
op hos mig rabarbera, asparges og salat

    Du skjønner hvilke fordele Du har
midt i strøg med butikker overalt
og busser og trikker lige i nærheten

    Vi må ligeledes til byen hvis vi
skal få den os tilkommende portion kjøt
og flæsk –

    
    Mange hilsner
    Din hengivne
    Edvard Munch