Munchmuseet, MM N 1480

MM N 1480, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1480 bl. 1r
    II
 Du ser at det gamle brev som jeg
sender Dig kopi af forklarer hvordan det
har sig med den bankbog jeg mente
at ha sat fast for Dig forat bestride
Din husleie

    Hvor meget har Du stående i
banken? Du husker at det var vanskelig
at få greie på de forskjellige bøker

    Det er jo osså en bok som jeg
for lange tider siden sat istand for
Dig og som efterhånden blev en
stor summ – Den kan bruges af
os begge

    Så var det gravene