Munchmuseet, MM N 1482

MM N 1482, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1482 bl. 1r

    P.S
    Takk for brevet som jeg fik netop
Du nævner at Du har brugt 11,000 kr
til husleien – Ja Du husker jeg sat
10,000 kr i en bankbog for Dig til husleie
for Dig i 5 år – Det var værterne der
vilde ha det slig –

    Når Du tok en mindre leilighet
så vilde Du nok kunne få den
billigere. Omkring 15, for 1500 kr
Du vilde da få 1 værelse pikekammer
og kjøkken

    Men slig kunde Du jo osså
indrette Dig i din nuværende lelighed
idet Du leier bort et stort værelse

    Ja Du må jo ha hushjælp

 

Munchmuseet N 1482 bl. 1v

Det kan nok bli kostbar. Men
Du får årvåge hende da Du jo
selv er i kjøkkenet –

    Ja vi får nok nu i denne
vanskelige ti{ … }d overveie st situationen
og rette os efter forholdene
Det er jo ikke godt at vide
hvordan man får det den næste
dag


    Jeg sender snarest rabarbera

    
    Din E M