Munchmuseet, MM N 1483

MM N 1483, Munchmuseet. Datert 1930. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1483 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Jeg tror ikke at det er så
farli med Mogens

    Tak for det vakre fotografi
med sneen –

    Det er morsomt at Du har fåt
interesse for fotograferingen –

    Du vil nok ha glæde af
Akerselv{ … }billederne – Det er fordi fordi
Du har tat fotografierne helt
fra Maridalen ned til fjorden
– Det blir som et lidet dikt
om elven – Så er fotografierne v … 
vakkert tat –

    Men jeg tror Du vil ha
mest glæde af det ved at ta det
med ro – Begynd med en liden
fremvisning af gl lysbilleder og

 

Munchmuseet N 1483 bl. 1v

og prøv at Du ved hjælp af fru Nissen
kan få lavet en god text så
vil det bli et morsomt hæfte –
Meget pengeudbytte tror jeg ikke
det blir – Men det kan bli noget
Men vær forsigti med pressefolk
– Det er såmange mænd og kvinner
der prøver på at få stof

    Tænk at det gamle piano  … 
havde så fyldige gode toner

    Jeg kommer snart ut en trip
    Mange hilsener til begge
    Din Edvard Munch


    Jeg tror nok at Du nu efter at
der er talt såmeget om Akerselvbillederne
bør få utgivet Dem så snart som
muligt – da det nok ellers kommer
en Dig i forkjøbet og utgir noget han
kalder «Akerselven»