Munchmuseet, MM N 1503

MM N 1503, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1503 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Hvordan har Du det i denne
aldeles forfeilede sommer? Usund sommer

    Man kunde ønske sig en kold frisk
vinterdag – Det er ikke sundt

    Det er næsten bedre at bo i byen
end på landet i sl sligt veir – Du

 

Munchmuseet N 1503 bl. 1v

bor osså i byens friskeste strøg
    Har jeg fortalt at Ole Thingstad er
død{ … }? Ja nu er den saga ute –
Be Sønnen er jo tilbage –

    Det er ikke længer såmeget
blomster på Ekely som før –
Heller ikke dyrker jeg stort grøntsager

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    Jeg har de senere år næsten ikke fåt
tid til at ma{ … }le Nu håber jeg det blir bedre

    
    Det er jo glimrende tider
Arne må kunne tjene.