Munchmuseet, MM N 1516

MM N 1516, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1516, s. 1

    
    Kjære Inger


    Du behøver ikke at være
ængstelig for mig – Det
er ikke noget rart at
jeg efter alt det mas jeg har
havt og nu efter fødselsdagen
er blit træt og sliten
Det blir godt for os begge
at få hvile ut –

    Jeg har jo d{}e sidste
år som Du vel ikke

 

Munchmuseet N 1516, s. 2

tålt samvær med mennesker
Jeg tænker det blir bedre
med dette når jeg i længere
tid har fåt hvilt mig –
Det tok nok osså på Dig
dette med boge bøkerne

    Høst ble måtte atter
på hospitalen men går
nu atter ut –

    Vi er enige om foreløbig
ikke at træffes da vi begge
mener at min tale  …  vil
uro ham –