Munchmuseet, MM N 1543

MM N 1543, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1543 bl. 1r
      Mærk

    Det burde være en selvfølge
andre af familien på begge
sider kj hjælp med lignende
beløb som jeg –

    De har lis lisså stor fortjeneste
som jeg og vel ikke så meget
brug for penger som jeg

    Jeg fører en hard kamp forat
kunne vedligeholde mit vigtie
livsværk på Ekely