Munchmuseet, MM N 1563

MM N 1563, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1563 bl. 1r
    Kjære I. Takk for brev –
Nordstrandstragten er naturligvis
det bedste. Holtet er prægtig
luft og vakkert – Leiligheter
nok af – Hva heder dn doktoren
i Svolvær? Kaarbø har
nu osså skrevet om gutten
Det fjerde brev – Det er intet
nyt – Forhåbentlig går det bra

    
    Din E M.

 

Munchmuseet N 1563 bl. 1v

    
    Frk. Inger Munch
    Indremisionshotellet
    Staffeldtsgd 6
    Oslo