Munchmuseet, MM N 1568

MM N 1568, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1568 bl. 1r

    Takk for brevet – Jeg skal
se at få ordnet med gravene
Haster det? Så skriv –

    Jeg vilde gjerne vide hva Du
husker med hensyn til den
gamle bankbok der har ligget og
forrentet sig i { … }Chr. Bank og
Kreditkass 
Kommentare. – Jeg skjønner jo så
nogenlunde hvordan det hænger
sammen. – Jeg husker jo godt at
jeg af og til allerede ti tidlig i
Kragerø da jeg begyndte at tjene penger
sendte en tusendkroner la til en
Eder på en bankbok – men jeg skjønner
ikke at den blev lagt tilside da jeg
fortsatte at sende større summer – Den
blev vel glemt bort da da jeg sendte d
store summer. Der var blit 4000 kr de
første to år og så lå den stille og forrentet
sig til nu over 11,000 kr

 

Munchmuseet N 1568 bl. 1v

    H
    Jeg forstår ikke rigtig hvordan det
kom istand at jeg osså på et senere
stadium osså fik dispostionsret over
den som Du – Vi får nu se at
få en ordning på dette –


    Du må huske på at Nedre Ramme
har jeg bortleiet så Du ikke behøver
at gå forgjæves hvis Du skulde
komme til Hvidsten og besøge
Nedre Ramme