Munchmuseet, MM N 1578

MM N 1578, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1578 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Er det ikke pene store æbler og
så god smag?

    Jeg håber at kunne komme
mer til ro når jeg slig halve tiden
bor i Nedre Ramme –

    Så får vi håbe at vi begge
snart kan komme fuldt i ligevægt
efter megen uro og da oftere
see kunne sees – og være sammen

    Vi har jo havt mange påkjen-
ninger de senere år – Nu er det
jo bedre slig og nordpå { … }blir det
vel nu bedre – Tiderne er jo osså
opadgående – Det er rigtig at Du

 

Munchmuseet N 1578 bl. 1v

tar det rolig med Akerselven –
    Det er bra at folk nu ikke
får høre så meget om den –
Når Du får gjort en liten om-
ordning og tilføier 10 fotografier, så
vil interessen om et par år blive
større –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch