Munchmuseet, MM N 1597

MM N 1597, Munchmuseet. Datert 6.02.1917. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1597 bl. 1r
    
    Kjære Laura!


    Vil Du spise middag hos mig
imorgen {mid}Tirsdag kl.3½?
Du tar da sporvognen hvis jeg
ikke faar tid til at komme op
til Dig

    
    Din E Munch –

 

Munchmuseet N 1597 bl. 1v

    
    Frøken Laura Munch

    Gjetemyrsvn. 31