Munchmuseet, MM N 1601

MM N 1601, Munchmuseet. Datert 1920–1921. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1601 bl. 1r
    
    Kjære Laura


    Hermed 160 kr til hjemmet
og annet hvad Du har lyst
til – Jeg reiser på en kortere
tur til utlannet om noen
dage – Levvel sålænge

    
    Din hengivne E Munch