Munchmuseet, MM N 1602

MM N 1602, Munchmuseet. Datert 11.06.1914. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1602 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1602 bl. 1v
    
    Kjære Laura


    Jeg kommer vel
hjem om circa
14 dage

    
    Hilsen
    Din Edvard Munch

    
    Fr. Laura Munch
    Pleiehjemmet
    Gjetemyrsveien 31
    Kristiania
    Norwegia