Munchmuseet, MM N 1603

MM N 1603, Munchmuseet. Datert 27.12.1922. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1603 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1603 bl. 1v
    
    Kjære Laura


    Glædeli jul
og godt nytaar

    
    Din Edv Munch

    
    Frøken Laura Munch
    Frkn. Blunck og Erichsen
    Villa Fredeli
    Nittedal