Munchmuseet, MM N 1606

MM N 1606, Munchmuseet. Datert 20.1.1925. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1606 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1606 bl. 1v
    
    Kjære Laura!


    Jeg { … }gratulerer Dig omend
sent med Din fødselsdag
den 3die – Jeg har havt
så meget at stå i at
jeg rent har glemt hukommelsen

    
    Din Edvard Munch

    
    Frøken Laura Munch
    Adamsstuens Gamlehjem
    Ovenfor Ullevolds
    Administrationsbygning
    Ullevold P. O.