Munchmuseet, MM N 1612

MM N 1612, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1612 bl. 1r

    Opholdet på pleiehjemmet
med blot 1 værelse – er vel
blot midlertidig – Der vil j{ … }o
let kunne skaffes – en leilighed
på en eller annen måte selv
om jeg måtte kjøbe et litet
hus – Nu måtte I { … }nok da
ha tjenestepike

    
    Med hilsen til Inger
    Din hengivne Edvard Munch

 

Munchmuseet N 1612 bl. 1v