Munchmuseet, MM N 1614

MM N 1614, Munchmuseet. Datert 4.5.1915. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1614 bl. 1r
    
    Kjære L.


    Du maa endelig huske
paa at minde mig om
det udlagte for Skatollet

    Ellers glemmer jeg det
    
    Din E M

 

Munchmuseet N 1614 bl. 1v

    
    Frk. Laura Munch
    Adr. Frøken Cæcilie Kavli
    Pleiehjemmet
    Gjetemyrsveien
    30–34