Munchmuseet, MM N 1621

MM N 1621, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Andrea Munch-Ellingsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1621 bl. 1r
    
    Kjære Andrea


    Jeg sender Dig til husholdningen
dette år 100 kr om måneden

    Jeg håber tiderne lysner for jer og
det er jo meget der tyder herpå

    Som jeg har forklaret Dig har jeg
for tiden selv vanskeli forat ordne
mig da der følger adskillige utgifter
med mit arbeide – Mange gode
ønsker { … }for fremtiden

    
    Venlig hilsen
    Din      Edvard Munch