Munchmuseet, MM N 1627

MM N 1627, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1627 bl. 1r

af «fisket» her som i Lofoten og
det afhænger af min helse – Jeg
lever blot af mine hænders arbeide
Udstillingerne er æressager – Jeg tjener
nt intet – Jeg blir ældre og ældre og mindre
arbeidsfør

    Hvorvidt det havde været
nødvendigt at hele familien brød
op fordi gutterne skulde ha
et kurophold vet jeg ikke ennu Det blir et hel
halvt år og fattigmandsvaner
er det ikke – Jeg skal undersøge det senere

    Jeg sender Dem to hundrede kroner
til Andrea og ber Dem som vanlig
sende hende dem disse hvis De
mener { … }at det er absolut nødvendigt –
Det kunde være til hjemreisen –