Munchmuseet, MM N 1633

MM N 1633, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1633 bl. 1r

    Skræmsler og Press

Det var beregnet at først skulde gutterne
sættes ind på Eidsvold uten at iforveien
at spørge mig –

    Så s blev der truet med efter 3
måneder at ta gutterne ut hvis
jeg ikke betalte –

    Der v ({S … }Næste år skulde den 3die
gut komme, så piken, så hele familien)
Det var beregnet at det vilde presse
mig stærkt og osså virke i eldre
folks øine

    Det var forberedt at der skulde
    Det begyndte allerede skræmsler
i November – Gutterne havde det
ondt, dårlige klær – Jeg og min
søster skulde altså passe dem og dra
omsorg for dem –

    Nu i Januar skriver Kaarbø at
gutterne har ondt af at du ikke betaler for

 

Munchmuseet N 1633 bl. 1v

dem – Her skulde altså et
nyt ansvar lægges på os –

    I sandhed i god forsmag
at hva vi vilde opleve
hvis vi fik alle 3 barn ats
være formynder for –

    Min søster fik et brev fra Andrea
hvor hun fortæller at den ene gut
skal røntgenfotograferes – Befrygtes
brystet dårlig

    Min søster er blit uhyre opskaket
    Jeg skriver til hende at ha … 
Andrea og Kaarbø er blit i
den grad advaret  …  af mig
mot at sende gutterne fra sig
og jeg klart har sagt dem jeg ikke

 

Munchmuseet N 1633 bl. 2r

vil betale må de selv  …  ta
ansvaret

 

Munchmuseet N 1633 bl. 3v

    Skræmsel med nødstilstand

    Der var ventet at jeg vilde gi mig
og da { … }det var nærmet sig
betalingsterminen i { … }December blev
der udsendt nødsignaler –

    { … }De eiet ikke det aller nødvendigste
så jeg måtte tro at det var  …  spilte
om livet –

    Da jeg telegrafisk sendte 100 kr { … }og
samtidig per post sendte {3}200 kr viste
de{ … }t sig at være mer end nok
Det så ud som om de ikke ønsket
mer penger –

    Meningen var at jeg skulde
skræmmes op og osså  …  forstå at
der oppe fra kunde ikke sendes
penger til børnene – Jeg s …  telegraferte

 

Munchmuseet N 1633 bl. 3r

    osså at jeg havde sendt
150 kr til Andrea til jul –

    (Jeg har fåt vite at Kinck havde
sendt 200 kr)

    De havde så
    Jeg sendte uderligere 200 kr telegrafisk
julaften –

    De havde således ialt 850 kr
(Dertil var der velstående tanter i
nærheten)

    Guttern Gutternes  … skolegang
kunde altså inden den fastsatte
termin  …  1ste Januar betales
deroppe fra

    Alt dette kommer kom dem
på ‹tværke› –

    Trudslerne og skræmslerne tabte
sin braad –

    At denne nødstilstand skulde

 

Munchmuseet N 1633 bl. 4r

‹komme› så pludseli da skolepengerne
skulde betales ser ‹mærkeli› ut
At de Man hører aldrig om slig
nødstilstand i Nordland og disse
er omgivet af farens venner og
en mængde slægt –