Munchmuseet, MM N 1643

MM N 1643, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1643 bl. 1r

    I obligationer 100,000 kr – gir 5,500 årlig
    Eiendommen Ekely. Den er nokså
værdiløs da der må laves helt nyt
kloakin{ … }dretning – Ikke en tomt kan sælges
af den har jeg altså blot udbytte af ved
at bo der –

    En liten eiendom Nedre Ramme der muligvis
kunde sælges for 13,000 kr.

    Aasgaardshytten kan ha en værdi af 2000 k
    Jeg har blot 7000 kr kontant i banken
der må bruges til udbetalinger på Ekely
Jeg blir nødt til selv at låne –
De 100,000 kr i obligationer må ikke
røres det er en sikkerhed for mig og for
min søster som jeg årlig betaler en sum

 

Munchmuseet N 1643 bl. 1v

Jeg har de senere år gjennemsnittlig solgt for
7000 kr –

    Enhver må jo forstå at det nu er
vanskeligt at sælge –

    { … }Jeg har de senere år havt en intækt
af circa 12,500 kr som De vil forstå
af ovennævnte alt sammenregnet

    Når en skat af circa 5000 kr fradrages
så blir der ikke stort igjen –

    Jeg har derfor brugt til de mange utgifter
har af min stærkt svindende kontant-
beholdning –

    Nu er den opbrugt og jeg må hvis
det fremdeles ikke skulde lykkes mig
at sælge større selv opta lån –


    Af dette vil De forstå at jeg ingen
forpligtelse k kan ta på mig – Blot kan
jeg si at hvis det skulde vise sig jeg
tjente tilstrækkeli dertil { … }– gjerne som
tidligere { … }sendte min Niece en liten penge-
gave –