Munchmuseet, MM N 1658

MM N 1658, Munchmuseet. Datert 10.1.1934. Brevutkast til Lucien Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1658 bl. 1r

    
    Kjære Lucien Dedichen


    Tusind takk for Din lykønskning
til min 70 årsdag. Ja jeg må si
jeg er forholdsvis bra de senere par år –
Jeg er oftere fristet til at si at jeg aldrig
før har været frisk og at jeg nu oftere
har følelsen af at være det. Nu ja – kraften
er jo der ikke naturligvis –

    Min vegetarianske levemåte afhold fra
alkohol og ellers forsigtighed har gjort at
jeg er forholdsvis frisk –

    Øietilfældet var på en måte grunnen
til at jeg tog mig sammen – Men; Det var
kostbart – Jeg kan jo ikke bruke mit bedste
øie – Kanske det gjør mig osså bedre at
jeg ikke maler så meget – Malingen har naturligvis
osså angrebet nerverne –

    Her Jeg har ennu den att{ … }est Du gav
mig hvori Du erklærer at jeg må undgå
formeget anstrængende foretninger og lignendes

    Du nævner svimmelanfald –
    Et halvt år eller et år efter kom ulykken

 

Munchmuseet N 1658 bl. 1v

Jeg skjønner nu den kunde helt været
undgået da jeg mærker { … }intet til kongestioner
til øiet. Det er blot svækkelse i synet –

    Det blev påført mig  …   …  {d}Det ikke var
mig muligt at forklare folk at man måtte
ta visse hensyn til mig – En Fra forskjellige
hold pressedes der på mig { … }da jeg gik op
og ned om natten i søvnløshed –

    Man blaaste blot af mine forestillinger
Sligt er det med os alle sa man –

    Bronchitten har jeg havt fra jeg kom til
i verden med mer eller mindre akutte
tilfælder – Den er osså nu blit ‹snildere› –
Et slags husdyr jeg må stelle med –
For det første forstår jeg vel nu bedre at ta
den – Det må vel være en forsnævring
i bronchierne – Jeg havde jo i 12 års alderen
flere alvorligere tilfælder med svære blodstyrtninger

    Det er disse to arvede byrder tuberkulosen
og nevrosen der har gjort mit liv så
broget – Jeg fik mig en slem forkjølelse
i sommer da jeg badet og gikk naken i Hvidsten
Jeg vil derfor denne vinter ha det slemt med
bronchitten men det er nu min egen skyld
Jeg må vel reise til høifjeld – Ja nu har jeg plaget
Dig med evindeli sygehistorier Det er nu Din plage.

    Hjertelig takk for alt godt jeg har havt med
samværet og rikti godt nytår

    
    Din hengivne Edvard Munch

Skøien 10/1 34