Lucien Dedichen

Claudius Lucien Dedichen (1867–1944)
Norsk lege, bl.a. ved Gausdal Sanatorium fra 1916 og ved Modum Bad fra 1928. Venn av Munch fra ungdomsårene. Sønn av Hans Gabriel Dedichen. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Lucien Dedichen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1658.    Brevutkast. Datert 10.1.1934.
«Tusind takk for Din lykønskning til min 70 årsdag. Ja jeg må si jeg er forholdsvis bra de senere par år – Jeg er oftere fristet til at si at jeg aldrig før har været frisk og at jeg nu oftere har følelsen af at være det. Nu ja – kraften er jo der ikke naturligvis –»
Munchmuseet, MM N 3488.    Brevutkast. Ikke datert.
« Det er meget vigtig for mig at få en bevidnelse fra Dig – Jeg plages h{ … }alvt til døde med opdrag og utstillinger og ing{ … }en vil ta hensyn til at jeg fortæller jeg må ha ro – D{ … }u { … }kjenner jo min nervøsitet – og Du vet ihvertfald at jeg i 15 år aldri har været i det min{ … }dste selskab – Det kan jo ikke forklares på annen måte end at selskab er skad trættende for mig – Når jeg nu i et år jævnlig føler har følt svimmelhed så er det i alle tilfæld{ … }er { … }af træthed og overanstrængelse – Du finner får vist lavet … et noget jeg Du kan so som kan hjælpe mig – For mig er det ihvertfald en { … }tortur at væ{ … }re sammen med flere menn{ … }esker på en gang – og ligeledes {V}foretninger.»

Brev fra Lucien Dedichen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 87.   Brev. Datert 11.12.1923. 
«Jeg sender dig mine hjerteligste lyk- ønskninger til 60 årsdagen. Det må være herlig som du at kunne passere denne milepæl midt i sin bedste kunstneriske skaperkraft. Ved fælles bestræbelser håber jeg vi også skal få helsen til at holde mål!» 
Munchmuseet, MM K 88.   Brev. Datert 15.05.1929. 
«Hjertelig tak for de vakre lithografier som jeg blev meget gla over – men også rent skamfull, det er ingen mening i sån som du lønner de små tjenester jeg kan gjøre dig. Jeg kan ikke ønske dig no bedre til gjengjæld end at du herefter må bli så frisk at du ikke har læges behov – som du skjønner, et i sandhet uegennyttig ønske.» 
Munchmuseet, MM K 89.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«Jeg vil gjerne senne dig en lykønskning idag. Du er jo, også fysisk, et fenomen, du blir friskere jo eldre du blir. Jeg vil ønske dig at du må fortsette med det, du som med din kunst er til glede for så mange, hvoriblandt» 
Munchmuseet, MM K 90.   Brev. Datert 11.12.1938. 
«Det er svært længe siden jeg hadde den glæde å træffe dig. Men da jeg så dit billede i Aftenposten og at billedet av Jappe og mig stod ved stolen din, tænkte jeg at jeg må få lov til å senne dig mine hjerteligste lykønskninger ianled- ning av den 12te og til samtidig å takke dig for de beviser på venskap du i tidens løp har git mig, ikke minnst det portræt som jeg og alle mine daglig fryder os over.» 
Munchmuseet, MM K 91.   Brev. Ikke datert. 
« … Jappe, om han hadde levet,  …  utstilles i Paris!» 

Lucien Dedichen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 770.   Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert. Se s. 1
«Og så må jeg takke dig, kjære Munch, for dit til- bud om de kr. 700 til sommeren. Jeg tror nok da, at jeg ikke reiser til Modum; jeg har ikke mere nogen fidus til Lucien, jeg tror ikke det havde gået så hel- vedes skitt med mig, hvis jeg havde været under behand- ling af en anden. Jeg vil da i tilfælde reise enten til Larviks bad, hvor man har fået en ny overlæge, som skal være frem- ragende dygtig – eller til Vikesund badesanatorium, hvor man især, og med stort held siges der, gjør bruk af elektricitet. Jeg havde også lyst på Skodsborg i Danmark, men jeg har vel ikke kræfter til at reise så langt alene.»
Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2v
«Carl Heinz Hudtwalcker Orkideer og Thomas Schlytter Nellikker og Chrysantemum Thorolf Tidemand Juleglæde Charlotte og Christian Mustad Chrysantenum Direksjonen for Kunstnernes hus Chrystantemum  …  Dr med Lucien Dedichen Chrysantemum IchIngrid Brun Löchen Katatalogen anvises»
Munchmuseet, MM N 502.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
«– Se der går fru Heiberg Kommentar. – Mon hun kommer imåren. Jeg var oppe hos DedichenGoddag sa»
Munchmuseet, MM N 1194.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Jeg har tænkt at tale med Dr. Dedichen og få ham til at skaffe en bra sygepleierske som vi kan ringe op til enten jeg eller Du blir syg»
Munchmuseet, MM N 1657.   Varia av Edvard Munch. Datert 26.4.1929. Se s. 1
«Hiermit bezeuge erkläre ich dasz Edvard Munch lange von einer Nervösitet gelitten hat whelche, wann er müde wird, auf verschiedene Weise hat ihm geplagt – Das letze Jahr hat er überangesträngt gewesen und hat viele Schwimmelanfälle gehabt Gesellschaftsleben müdet ihm sehr – ebenso Geschäfte. Beide diese Dinge ist deswegen für schadelich für seine Gesundheit ihm, so er von Rücksicht zu seine Gesundheit vorl vorläufig sich abhalten musz (s) L. Dedichen»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1r
«Thorbjørnsens «Historie» i anledning indgået brev Jensen Hjell portrættet er som vel den meste «Historie» set igjennem et temperament – Jeg har  … ti været i strid med Dr. Dedichen om dette billede som jeg har ment at være nærmere til at eie –»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1r
«Jeg ringte op til Thorbjørnsen og han blev lidt ilter: «Jeg har bare fortalt hva jeg har fåt vide» sa han «Han har hørt af DedichenDedichen har hørt af afdøde Jensen»»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1r
«Jeg ringte op til Thorbjørnsen og han blev lidt ilter: «Jeg har bare fortalt hva jeg har fåt vide» sa han «Han har hørt af DedichenDedichen har hørt af afdøde Jensen»»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 2
«Da han var død tog Dedichen billede med den begrunnelse at han havde mundtlig testamenteret det.»
Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
«Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34r
«Dedichen reiste sig og holdt en tale for deres Kammerat det var en sjelden hyggelig fyr og man skulde savne ham – Det var en { … }fæl tale sa JægerHelgehvar alltid kom så ti{l}dlig med  … bemærkninger der var så begavede { … }Sa Fru Wullum til Jæger»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35v
«Du er aldri me – du Brandt Kommentar sa Dedichen – drikker ikke heller – tænker bare på billederne dine vel – det»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926. Se s. 5
«men føler mig yngre enn på mange år – Hils Dedichen fra mig – han har vel aldri truffet på en slig mageløs patient –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 2
«Hvorfor gav han mig ikke 200 kr. for billedet selv? Efter Dr. Dedichens sigende havde han engang sagt han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»