Munchmuseet, MM N 1673

MM N 1673, Munchmuseet. Datert 1918–1923. Brevutkast til Annie Fjeldbu.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1673 bl. 1r
    
    Frøken Anna Fjeldli


    Jeg ha{vde}r brug for Dem
nogle formiddage over
julen til et billede –

    Kan De ikke ringe op
Julaften formiddag kl. 11
eller 8 aften – De kan
osså ringe op de følgende

 

Munchmuseet N 1673 bl. 1v

dage. De ved jeg lovet Dem
20 kroner extra så jeg skylder
Dem 12 kr.

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

Det kunde passe at komme
ud 3de dag kl. 11 formiddag