Munchmuseet, MM N 1702

MM N 1702, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Pola Gauguin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1702 bl. 1r

    
    Kjære Pola Gauguin


    Jeg bruger en måned forat
læse en { … }bok og en måned forat
skrive et brev så De skjønner det har
havt sin grunn at jeg har ventet så
længe med at gi lyd fra mig –

    Det har været mig en stor kunstnerisk
nydelse at læse boken og som De nok
De selv har forstå{ … }t har den intresseret
mig meget osså på annen måte –

    Jeg håber vi atter engang træffes i
min stue der som det stod i et interviev
i {W}Veckojournalen at jeg havde udtalt – mi{n}t
bosted er det indre af mit kranie –

    Fra væggene lyder sære stemmer og
på gulvet traakker man på mine
såre nervestumper. Det var nok meget
vi kunne talt om i anledning Deres bok.

    
    Mange hilsener  Deres hengivne Edvard Munch