Munchmuseet, MM N 1708

MM N 1708, Munchmuseet. Datert 1932?1933. Brevutkast til Pola Gauguin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1708 bl. 1r

    
    Hrr Pola Gaugin


    Når De nævner «Marats død» (som
i 1907 var udstillet på L’independant
og Amor og Psyche som en teknik der
minner om pointilismen skal jeg oplyse
om at jeg de senere år fra 1902 begyndte
at «bryde» plane fladerne og følte trang
til at fordybe {ma}billedet – Det fik sit
udslag i flere mer realistiske billeder
fra den tid (de{t}n annen opfatning af
Marats død) Portrætterne af Jacobsen
Badende mænd { … }Warnemünde – Men
det blev osså en gjenoptagen af min
teknik (Det er egentlig ikke den rette
udtryksmåte) fra det syge barn –

    Det var under kopieringen af dette
billede i Warnemünde jeg udnyttet
dette – Det syge barn vil man finne

 

Munchmuseet N 1708 bl. 1v

opbygges af vertikale og horisontale { … }og
diagonale linier – Det vil syge {B}barn
i galleriet kunne vise – Omkring barnets
hoved vil forøvrigt osså pointilisme finnes.

    De tre sammenhængende billeder: Amor og Pzyche
Trøst og Marats Død er malt i
brede strøg d horisontalt, vertikalt og
diagonalt – Det var forat bryde fladen og
gå i dybden – Det var en slags
kubisme som osså mærkes i piker
dDamerne på broen – og Reinhardtfrisen

    Det samme tal vil finnes i mit
selvportræt i Klinikken ligeledes flere
billeder i Rasmus Meiers samling