Munchmuseet, MM N 1728

MM N 1728, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Brevutkast til Hieronymus Heyerdahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1728 bl. 1r
    
    Kjære Advokat { … }Heyerdahl


    De ser vel oftere Arkitegt Paulsen og jeg vilde
be Dem tale til ham i anledning hans
slægtning Mar Premierløitnant Marcussen
min nabo – Der er fra dennes eiendom
i årrækker brændt {B}braate lige i nærheden
af mine Atelierer fuldt af store arbeider
blant annet Aulabillederne Kommentar og de eventuelle
raadhus billeder – Det er ikke almindelig
{ … }braate. Det er en vældig brand han
laver i stand der står 100 meter tilveirs
og kaster gløder i en omkreds af { … }100 { … }og
200 meter – Han har 200 m { … }grænse
til mig og så vælger han netop det
sted der er nærmest mine atelierer – blot
20 m ifra dette knastørre hus – Den indre
gaard er fyldt med tørt papir og
lærred og jeg har over dette er gløder
drysset ned – På gjentagende alvorlige
advarsler er ingen forandring indtråt,
og jeg må nu skrive dette for at forhindre
denne braatebrand lige ved mit atelier iår

 

Munchmuseet N 1728 bl. 1v

    Jeg ser haugen er ald allerede
samlet – Når han vælger det nærmeste
sted og har 200 m { … }længde på eiendommen
kan jeg umulig forstå annet end at
det er en af de mange chikaner
jeg har måttet døie af mine naboer
Den unge herre lavet jo en stor skydebane
lige i nærheden af mit hus og tordnet
i årevis halve dagen –

    Han er gift med en frøken Paulsen –
Jeg er omgivet af Paulsener nu og
det er nær at tro at { … }deres børn
har været med i at chikanere mig

    Når man er udsat for så mange
ubehageligheder som jeg har havt derute
så er det ikke så let at få lyst
på store arbeider


    
    { … }Med bedste hilsen
    Deres Edvard Munch

    Dette brev skal være fore{ … }byggende
Bråtebranden er ennu ikke begynt