Peder Marcussen

Peder Even Marcussen (1900-1983)
Norsk premierløytnant. Senere direktør i forsikringsselskapet Skogbrand. Nabo til Munch på Ekely.

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Peder Marcussen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1887.    Brevutkast. Datert 10.5.1932.
«I henhold til vor samtale skal jeg oplyse om at granhækken mot Deres eiendom står på min grund og hvad De selv kan overbevise Dem om circa 0,70m fra det oprindelige gjærde der ennu står – Dette er osså tilfælde med den øvrige granhæk på min eiendom – Kobber Med afdøde Kobberud havde jeg i den anledning proces da han mente at hans grændsen var midt på hækken – Han tabte { … }processen – »
Munchmuseet, MM N 1888.    Brevutkast. Datert 2.5.1932.
«I henhold til vor samtale skal jeg oplyse Dem om at granhækken står på min grund og er vel kvart½ meter fra de{n}t oprindelige gjærde der ennu delvis findes – Dette er tilfældet over hele min eiendom – I anledning den øvrige hæk havde jeg proces med afdøde Kobberud og vandt processen. Det er jo klart at Amtsgartner Petersen der plantet hækken sat den på sin grund – og et stykke fra det virkelige skille –»

Peder Marcussen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 273.   Notat av Edvard Munch. Datert 1940–1943. Se bl. 1r
«De{nn}tte Disse pæler vil man se langs hele eiendommen – Kopperud vilde få det til at hækken var fælles eiendom så han altså skulle ha raadighet over den og jeg overlod sagen til advokat Heyerdahl der undersøgte sagen og målte den eiendommen op Det blev fastslåt at jeg havKopperud havde uret Nu vet jeg ikke om Kobberud i skjødet til Dem og Markussen har m opretholdt sin gamle påstand men det nytter ikke da tilstrækkelig mærker står igjen»
Munchmuseet, MM N 442.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der Jeg må derfor ta alle mulige forholdsregler forat beskytte atelierene og malerierne og så der ikke kommer folk på eiendommen især ansvarløse børn – Jeg kan derfor ikke gi fra mig fra parcel i år og m{ … }å lukke gjærdet til MarcussenJeg vil gjerne som hidtil gjøre mine naboer de tjenester jeg kan – Den første eier af Ekely amtsgartner»
Munchmuseet, MM N 442.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
« Det store uoppløiede stykke gjord nærmest Dugstad og Markussen skal stå som beite og det trænges forøvrigt til brænning og kan ikke dyrkes – Det er  …  fugtighet der er silt ned fra villaerne ovenfor»
Munchmuseet, MM N 1728.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hieronymus Heyerdahl. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«De ser vel oftere ArkitegtPaulsen og jeg vilde be Dem tale til ham i anledning hans slægtning Mar Premierløitnant Marcussen min nabo – Der er fra dennes eiendom i årrækker brændt {B}braate lige i nærheden af mine Atelierer fuldt af store arbeider blant annet Aulabillederne Kommentar og de eventuelle raadhus billeder – Det er ikke almindelig { … }braate. Det er en vældig brand han laver i stand der står 100 meter tilveirs og kaster gløder i en omkreds af { … }100 { … }og 200 meter – Han har 200 m { … }grænse til mig og så vælger han netop det sted der er nærmest mine atelierer – blot 20 m ifra dette knastørre hus – Den indre gaard er fyldt med tørt papir og lærred og jeg har over dette er gløder drysset ned – På gjentagende alvorlige advarsler er ingen forandring indtråt, og jeg må nu skrive dette for at forhindre denne braatebrand lige ved mit atelier iår»
Munchmuseet, MM N 1729.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hieronymus Heyerdahl. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Jeg sender indlagte tegning – De ser heraf at hvordan min nabo Marcussen brænder Bråte 20 meter fra mit knastørre atelier fyldt med værdifulde udkast og malerier – Blandt annet Aulabillede og de eventuelle raadhusbilleder – Som {d}De ser er grændsen mellem os 200 m og så brænder han 20 m { … }fra mit atelier –»
Munchmuseet, MM N 1729.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hieronymus Heyerdahl. Datert 1927–1933. Se bl. 1v
« Den unge løitnant KommentarPaulsen har i 10 år holdt skydebane lige ved mit hus – enda der er store strækninger der som er ubygget i nærheden – Det var fuldstændig som i krigen hele sommeren»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 11v
«mulig liebhaber Marcussen øverst»