Munchmuseet, MM N 1759

MM N 1759, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1759 bl. 1r

    
    Kjære Høst


    Jeg prøver at skrive ned nogle
erindringer – Fra de bevægede år i
begynnelsen århundredet blir det nu
jeg først skriver lidt ned – Efter den
storartede hæder på min 70års dag
blir det end mere og resigneret –

    Det havde gjennem de mange år
fra bohemens tid dannet sig en
slags Maffia – En Maffia er en mærkelig
blanding af alt – Den vider sig ud
til damp og tætter sig til nåle til dolke
og djævelskab

    Jeg tar først for mig 1905 – Det
var da lettest at angribe mig –
Min nervelidelse var jeg vinteren i
forveien, forberedt ved de f mange
forfølgelser, forværret ved Hauklands
blodige overfald høsten 1904 lidt efter
lidt bleven akut med frygtelige anfald