Andreas Haukland

Andreas Elias Haukland (1873–1933)
Norsk forfatter. Regnes for å være vår første proletar- og rallardikter.

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Andreas Haukland er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 409.   Brev fra Nils Kiær. Datert 01.02.1905. Se s. 2
« Hvis du havde læst min Artikel i Sammenhæng med vedkommende Stortingsdebat, vilde du skjønt at jeg brugte Udtrykket Ørefik fordi det blev brugt i Stortinget. For mig betyder Ørefik og Bølleoverfald et og det samme. Min Mening om Haukland og din Affære kjender du fra før. Din uforblommede Trusel om at fingre i mit Ansigt tar jeg med Sindsro.»
Munchmuseet, MM K 1567.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 01.10.1910. Se s. 3
«Ellers lever vi selv ved det Gamle, har allesammen meget at bestille, men saa gaar Tiden jo bedst! I Dag har vi maattet skaffe Plads til Haukland igen, han har været nogle Dage i Kris- tiania, og vil nu restitueres en lille Tid inden han drager videre ud i Verden! Ellers er Norge representeret af en Datter»
Munchmuseet, MM K 1572.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 09.12.1912. Se s. 4
«hver især mener, at de er Verdens niende Underværk; en af de yngre Forfattere slaar en tyk Streg over Bjørnson og Ibsen, for ham er der en Gud, det er Hamsun, og en Prof- et, det er Haukland! – –»
Munchmuseet, MM K 5108.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.09.1904. Se s. 1
«Det er saa godt at vide, at Du er kommen «velbeholden» som Du siger, tilbage til dit lille \Hus/ og kan være i Ro.– Jeg ved ikke, om mit Brev er kommen til Dig, jeg adresserede det til frie Udstillinger i Kjøbenhavn, men som jeg forstaar, var Du da alt paa Tilbageveien. – Hauk- lands Artikel var da saadan, at man ret kunne forstaa, hvor ukorrekt\usand/ den var fra først»
Munchmuseet, MM N 267.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«I København mødte Maffian op da jeg kom fra Lubeck med mine billeder – Alerede morgen den samme formiddag efter vår  … ‹overreise› blev jeg slåt med jernring i øiet så blodet flød og næsebenet knustes – En ukjendt mand Haukland var sammen med Maffian bestående af Hamsun, Thomas Krag og Hjalmar Christensen 1902 var Maffian først rigti i arbeide med udbredelse af løgne 1903 blev jeg af Maffian overfaldt i Studenterlunden»
Munchmuseet, MM N 322.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var ikke godt for nerverne – Da jeg i  …  skulde holde en udstilling i København – Høsten 1904 blev jeg blodigt overfaldt af Haukland – Det var et slagteri – og så det hele opstyr –»
Munchmuseet, MM N 332.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lidt af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere gange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig.»
Munchmuseet, MM N 342.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Min nervøsitet som da var voxende til det kulminerte i Kjøbenhavn – og som var bli forstærket ved mange anfald fra presse og såkaldte venner – især overfaldet af Haukland i Kjøbenhavn – ¾ år før 1905 – kunde ikke ændres –»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 13
«Det var i 1905 altså da jeg kom j hjem efter alvorlige anfald og halusi{ … }nationer D{et}e ondartede anfald havde jeg ikke havt før og var naturligvis følg af det blodige overfald af Haukland med knytneveslag i mit høire øie (Det har vel osså været b en af grundene til at mit høire øie som fik kongestioner { … }så jeg mistet brugen til maling)»
Munchmuseet, MM N 427.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Adressen Verdens Gang blev givet da Her Krohg i en Artikel i Anledning Hauklands umotiverede Overfald på mig overfalder mig»
Munchmuseet, MM N 427.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Kortet var forøvrigt skrevet i stærkeste Ophidselse (sam- menlign Hauklandsartikelen) {vi}og vilde { … }jeg selvfølgelig under normale Forhold ikke begaat denne Fe»
Munchmuseet, MM N 430.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hauklands overfald med jernring våren 1904 –»
Munchmuseet, MM N 430.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«For Det var de{t}n samme der for  …  3 år siden stærkere det ødelagde mit bedste øie – Det var det høire øie som Haukland 3 gange med slagring og med al sin kraft slog mot – Han var en slagskjæmpe og kjæmpestærk Jeg var aldeles uforberedt –»
Munchmuseet, MM N 430.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det er nu tydeli at disse fænomener skriver sig fra dette Hauklands overfald utenfor Bristol Det havde naturligvis osså  …  moralsk psychisk ødelæggende virkning på mig der søvnløs var { … }reist over om natten fra Kjøbenhavn og ellers var i en stærk nervøs oprevet sindstilstand»
Munchmuseet, MM N 431.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Efter Hauklands          o overfald i Kjøbenhavn høsten 1904 mens Munch var ifærd med at åbne en udstilling blev{ … }fik den sygelige til sindstilstand han længe havde lid af { … }en mer akut karakter Den kulminerte i Marts 1905 i Hamburg og han  …  reiste til Norge i håb om at kunne komme til kræfter – I de  …  for Norge store dage 19 sommeren 1905 blev hans sygdom ikke bedre – I Tyskland den vinteren 19 følgende vinter blev tilstanden værre og værre men han{ … }som det gjerne går opsatte han den plan han den plan han»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 5r
«Efter Hauklands overfald Høsten 1904 blev sygdommen mer akut – Raserianfald kom oftere og oftere – Drikken skulde jo berolige og den { … }gjorde det oss ennu især på formiddagen – men utover aftenen da man jo ellers skulde blive tung og af drikken blev jeg ophidset – 19Februar 1905 de { … }tre anfald hos GiebfriedSønderslog al værden – Den amerikanske doctor – S{ … }trid med \Oficere –/»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 12
«Løgn sa KrohgHaukland vandt – Drewsen protesterer i avisen – Jeg havde jaget ham med stokken»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 12
«Jeg havde sa talt om at Haukland var uægte – Løgn – Hva vidste jeg om Haukland – havde aldri vidst om ham før angrebet på hans digtning i avisen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 12
«Jeg havde sa talt om at Haukland var uægte – Løgn – Hva vidste jeg om Haukland – havde aldri vidst om ham før angrebet på hans digtning i avisen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 19r
«Hauklands overfald 19 høsten 1904»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 21r
«En sortskjægget bred mand kom sat sig bort til  …  mig – Kjente ham ikke – Jeg er Haukland»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 21r
«Der var ‹nuHaukland{ … }igjen. Fuld – Det var et litet bord – Jeg sat Vi sat tæt mot hverandre – Jeg orket ikke mer at snakke med den manden – Tængte på utstillingen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 21r
«Folk kommer til – Politi – Jeg Ind i et værelse – Jeg {står}\ser/motHauklandSer ham  …  Vil springe på ham. Holdt  … Holdt Holdt»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 22r
«– Politikammeret – Jeg og Haukland{ … }Optaget Forh{ … }ør – Vil De ha ham aresteret spør politifuldmægtigen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Jeg drak og drak – Hva skulde jeg gjøre – {d}Duel! – Vilde jeg hav ha beherskelse nok så jeg kunde stå mot Hauklandnår› pistol mot pistol – Hva vilde man si i Tyskland – i Weimar – mine bekjendte der – – Kunde jeg vise mig – uten duel – Stå rolig pistolene lades – Kan jeg holde pistolen roli – sigte – skyde – død – jeg eller ham – lig – bæres bort»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Hva skal vi gjøre med Haukland sa jeg –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«– Jeg stirret på Haukland – Jeg går af sa jeg – g{l}\L/a frøknen gå  … ‹op› i Bernina»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Jeg tog i stokken – for tynd tænkte jeg. Gi{g}k lige mot de tre – in mot Hauklandmed løftet st med løftet sto»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Haukland rækker hånden ut.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Slag i slag – Haukland – ingangen til Bernina – Slag – min stok splintres – mit ansikt bløder – Haukland op trapperne – En f herre stirrer mig i ansiktet»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Slag i slag – Haukland – ingangen til Bernina – Slag – min stok splintres – mit ansikt bløder – Haukland op trapperne – En f herre stirrer mig i ansiktet»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«D{rewsen}\rewsen/ kom ned – { … }Deroppe sat Haukland»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 25r
«Jeg kom i 1905 i April tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lid af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere ‹g›ange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 1
« Det er let at at forstå at I blev forskrækket over disse gjentagende «Slagsmaals- historier» der jo simpelthen ikke er annet end at jeg blev overfaldt – Det er nu da heldigvis gaa{ … }et bra af – Haukland har ihvertfald fået sin tilstrækkelige Straf –  … Krohgs artikkel i Verdens Gang var for mig ækel men det er fordi jeg med Grund har udskjældt Krohgs Bohemkreds der»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 2
«bragte mig så megen Fordærvelse for en Tid siden – Hamsun har osså forsvaret Hændelsen og det kommer af Hamsun og Haukland turet sammen i Kjøbenhavn – Nu ja, det er jo godt bedre end ventet – den Sag –»
Munchmuseet, MM N 1713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, SchieflerKollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
Munchmuseet, MM N 1714.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Jeg tenkte at Alt hva var hændt mig hjemme af overfald på mig og min kunst i Norge kunde vel forklare min sygdom – Hauklands blodige Overfald et halvt år før havde ikke gjort godt heller – Jeg reiste til Kristiandsand – { … }Unionsopløsningen begyn{ … }dte og det var ikke netop sanatorieluft – heller ikke i Aasgaardstrand sammen med Karsten, skuespiller Worm-Müller og diverse kvinder – Hos I min lille stue levet de alle på min bekostning – og faldt mig alle pludseli i ryggen»
Munchmuseet, MM N 1750.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Det som vedkommende Samlagsbestyreren fortalte jeg havde sagt var slig at jeg ikke vil gjentage det – Jeg sa det selvfølgeli løgnvarløgn og havde i Aasgaardstrand svart på slige frække påstande – Han begyndte så at vakle og da vi kom jeg fulgte ham ut endte det med enslags tilbagetagen af hva han havde sagt – Jeg har ligt manden godt så jeg vet ikke om dette er den rene dumhet – Jeg skal nærmere se på tingen    Han sa jeg var ikke  …  ganske frisk – Det var rigti da jeg efter Hauklands{ … }slag med sin kjæmpe{ … }næve og jernring fik jeg mer og mer farlige anfald til jeg tidli i April følte jeg måtte reise til fra Tyskland og måtte søge et sanatorium – Men jeg kom mig lidt i Aasgårdstrand da jeg kjæmpet mot alkohol og mod sygdommen – Men blot en gang mistet jeg beherskelsen    Det var i anledning en vis yndi dame vi kjenner – Jeg hun har ikke talt et uoverlagt ord – Det jeg svarte disse drukne skuespillere og j{u}yplinger der spurte mig var var sa til Georg Stang på Kaholmenog Et svar jeg kan være bekjendt  …  Jeg gjorde desuten Norge{ … }nytte ved at jeg skrev til mine venner der betragtet mig som gud og jeg fik jeg gjorde vist meget til stemningen i Tyskland»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 2r
«Vistnok var jeg syg da jeg reiste fra Hamburg efter en række ondartede anfald de var kommet efter overfaldet af Haukland og kjæmpenæven med jernringen 3 gange plantet i øiet – Jeg skrev til værten at jeg måtte søge sanatorium i Norge»
Munchmuseet, MM N 1757.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Herren fra Aasgårdstrand men{ … }te jeg var dengang ikke mig selv – På en måte    Jeg k havde efter at være blevet slåt med Hauklands kjæmpenæve med jern ring i øiet året i forveien – begyndt at lide af anfald hvor jeg var fra mig selv    Det blev i begF begynnelsen af så alvorligt at jeg måtte reise og havde tænkt på at ta sanatorium i Norge – Jeg skrev osså til værten i Hamburg hvor jeg bodde at jeg pludseli var blit dårli (hva han jo selv så) og måtte søge sanatorium – – Men blot en gang tabte jeg beherskelsen i Aasgaardstrand    det var ligeoverfor en yndig kvinnelig bekjendt – Ellers kom jeg mig nokså godt og var klar over alt hva jeg sa Heller ikke Jeg kunde osså beherske mig noget med hensyn til alkohol – Hva jeg sa til vedko de slubberter og fulle skuespillere dernede der stadi spurte var hva jeg svarte Georg Stang da jeg besøgte ham på Kaholmen Der var osså Nørregaard og frue –»
Munchmuseet, MM N 1758.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se s. 3
«Haukland og dette med meget annet sat vel ikke mit sind i bedre gjænge.»
Munchmuseet, MM N 1759.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg tar først for mig 1905 – Det var da lettest at angribe mig – Min nervelidelse var jeg vinteren i forveien, forberedt ved de f mange forfølgelser, forværret ved Hauklands blodige overfald høsten 1904 lidt efter lidt bleven akut med frygtelige anfald»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 5r
«Det er som jeg har sagt:  …  Ligefra Svolderslaget og før den tid har nordmænd forenet sig med danske forat overfalde landsmænd på langtogt – Lige fra Olaf Trygvasons dage de drog hjem med ny tro til da Haukland og Thomas Krag overfaldt mit Lands …  skib med mine bedste billeder med mig  …  til de sidste dage har nordmænd sammen danske jaget sine landsmænd ved ‹Svolder›»
Munchmuseet, MM N 2127.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
«Som de foregående år var jeg osså sommeren 1905 i Aasgaardstrand hvor jeg heller ikke i dette år blev sparet for svære forfølgelser – I 1904 var overfaldet af Haukland i Kjøbenhavnda jeg skulde åbne en udstilling – Du kan tænke Dig hvilken medfart udstillingen fik – Du vet hva hændte i 1902.»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«At anfaldene i Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 kom af Hauklands overfald på mig i Kjøbenhavn 190{ … }4 (Det var vist våren 1904 eller mulig høsten) er tydeligt af den grunn at dengang jegværten› jeg havde slåt istykker en Komode med vi …  af  …  på havde jeg havt den hallucination at nordmænd havde villet overfalde mig. Haukla Det var jo ikke e{n}t almindeligt slag Haukland havde git mig Jeg stod klemt klemt mellem det lille marbor- bord og stolen og kunde ikke røre mig eller forsvare mig. Det kunde jeg forøvrigt ikke heller af den grunn af at det hele kom så pludseli og så voldsomt at jeg vel var fra mig selv. Haukland hamret med sin vældige næve udstyret med en jernring på den ene fik finger – slag på slag in i øiet så blodet sprøitet mig om ansigtet –»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«At anfaldene i Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 kom af Hauklands overfald på mig i Kjøbenhavn 190{ … }4 (Det var vist våren 1904 eller mulig høsten) er tydeligt af den grunn at dengang jegværten› jeg havde slåt istykker en Komode med vi …  af  …  på havde jeg havt den hallucination at nordmænd havde villet overfalde mig. Haukla Det var jo ikke e{n}t almindeligt slag Haukland havde git mig Jeg stod klemt klemt mellem det lille marbor- bord og stolen og kunde ikke røre mig eller forsvare mig. Det kunde jeg forøvrigt ikke heller af den grunn af at det hele kom så pludseli og så voldsomt at jeg vel var fra mig selv. Haukland hamret med sin vældige næve udstyret med en jernring på den ene fik finger – slag på slag in i øiet så blodet sprøitet mig om ansigtet –»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«At anfaldene i Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 kom af Hauklands overfald på mig i Kjøbenhavn 190{ … }4 (Det var vist våren 1904 eller mulig høsten) er tydeligt af den grunn at dengang jegværten› jeg havde slåt istykker en Komode med vi …  af  …  på havde jeg havt den hallucination at nordmænd havde villet overfalde mig. Haukla Det var jo ikke e{n}t almindeligt slag Haukland havde git mig Jeg stod klemt klemt mellem det lille marbor- bord og stolen og kunde ikke røre mig eller forsvare mig. Det kunde jeg forøvrigt ikke heller af den grunn af at det hele kom så pludseli og så voldsomt at jeg vel var fra mig selv. Haukland hamret med sin vældige næve udstyret med en jernring på den ene fik finger – slag på slag in i øiet så blodet sprøitet mig om ansigtet –»
Munchmuseet, MM N 2154.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Som de foregående år var jeg osså sommeren 1905 i Aasgaardstrand. Men jeg blev heller ikke i dette år sparet for svære forfølgelser. Overfallet i Kjøbenhavn af Hauklandved åbnin da jeg skulde åbne en stor udstilling var i 19{ … }04. Du kan tænke Dig hvordan min udstilling blev nedsablet. Du vet hva hæn{ … }\dte/ i 1902 og Du husker vel hvordan mine udstillinger i Oslo dengang nedsabledes –»
Munchmuseet, MM N 2156.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Overfaldet af Haukland i Kjøbenhavn da»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 3
«Dr{ … }øbak-Hvepseboret er flyttet ind i mit Atelier hvor jeg dræber daglig { … }300 Hveps Stakkerne Bødtkers Kjæledægge og Hauklands bane ‹svinges› daglig – Jeg er sty stikkes selv ustanselig så det er et Helvete – Jeg hører med Glæde at Dine Muskler er i Orden –»
Munchmuseet, MM N 2827.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.2.1905. Se s. 2
«somHaukland får { … }Forsvar i Norske Aviser mod mig – af Chr. Krohg – når jeg tænker på at ‹Frøkener› Dit og Dat ikke gir mig { … }Logi – og meget annet – har jeg funnet for godt at udsende følgende Seiersbulletin: (Jeg har allerede bedet Nøregaard herom – { … }Du må altså iagtage at dette blir udført)»
Munchmuseet, MM N 2878.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.11.1909. Se s. 4
«mig der overfaldt mig selv i Slotsparken og ikke Politiet og  …  – og det var naturligvis mig {d}og ikke Haukland der lavet Historien i Kjøbenhavn –»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Heller ikke da en‹{2}3› bekjendte norske digtere fik Haukland til at overfalde mig med { … }jernring på fingeren – man vidste jeg havde en arm blot til forsvar –»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«De som  …  vet hva jeg havde jeg havt at udstå i løbet af de sidste år vil vel ikke undre sig over at g … en ond  … den sygdommen blev fik akut karakter efter Hauklands blo{ … }dige overfald med knytnæve og jernring om fingeren et halvt halvt år i forveien – At jegAasgaardstrand med Karsten drukkenbolten Worm-Müller og andre med kvinner der slog sig ned i min stue og levet på mig var intet sanatorium og vel kunde jeg komme til at være ubehersket mot en temmelig ubehersket kvinne – Men at en så sjofel hævn kunde tages i dette er er ufatteli»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det (Jeg fortalte da osså nok om hvordan jeg måtte forlate Hamburg i begynnelsen af Marts og reiste til Norge – Jeg Den længe ulmende nervesygdom som var bragt til udbrud efter det blodige overfald af Haukland sg sm i 1904 og som endte 3 år efter i klinikken i Kjøbenhavn –»
Munchmuseet, MM N 3093.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1931–1933. Se bl. 1r
«S …  I Kjøbenhavn da jeg skulde udstille var det rigtignok Haukland der var overfaldt mig    Men han var sammen med O Folk der hørte til Osloklikken dengang – H»
Munchmuseet, MM N 3113.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1r
«Du må Ikke gjøre Hauklandafæren Kommentar til en slagsmålsafære Jeg blev uten grunn overfaldt af en mig ukjendt mand Haukland Jeg pryglet ham så efterpå»
Munchmuseet, MM N 3153.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 4.4.1905. Se s. 4
«und die aufregende Arbeit eine groszes Portrait zu malen und denn Gesellschaften mitmachen hatte die Sache noch verschlimmert Schlimm wird es ob ich jetzt – { … }alz ich grosze Lust zu {a}Arbeit habe das lassen musz – Ich habe noch nicht bestimmt was ich machen musz – Haukland geht hier um und in Norwegen giebts viele Feinde – und bald wird es vielleicht auch Krieg –»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904. Se s. 2
«Dr{ … }øbak-Hvepseboret er flyttet ind i mit Atelier hvor jeg dræber daglig { … }300 Hveps Stakkerne Bødtkers Kjæledægge og Hauklands bane ‹svinges› daglig – Jeg er sty stikkes selv ustanselig så det er et Helvete – Jeg hører med Glæde at Dine Muskler er i Orden –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 167v
«I 1904 blev jeg overfaldt af slåskjempen Haukland der var et redskab for HThomas KragHjalmar { … }\C/hristensen og Hamsuns hævntørst – Li Jeg blev slåt i ansigtet med slåskjæm en jernring og var forhindret fra at forsvare mig – Senere blev han af mig slåt med en stok så han flygtet»
Munchmuseet, MM T 2724.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 23r
«Kortet var skrevet mens Hovedet var hed af Ophidselse (‹Sammenlig› Haukland Knytnæve Artikel)»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 42r
«– Så {a}Avisartikler om mig efter paa – Så Avisartikler Haukland»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 3
«til Kjøbenhavn overfaldes jeg af { … }den mig ganske ukjendte Mand Haukland som jeg træt som jeg var havde været venlig mod og på Forlangende havde betalt hans Fortæring og g{ … }ivet Lån –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 4
«Hauklands Far – { … }Jeg som hverken kjendte Haukland eller hans Far – hvilket jeg allerede havde oplyst – Dertil serverer han den Løgn at jeg har overfaldt så mange – eller at jeg simpelthen var en Bølle – { … }Dagen efter tropper Hamsun op med den Løgn at jeg har overfaldt hin Konstabel – som jeg ikke har gjort annen Fortræd end i Avisen at oplyse Forholdet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 4
«Hauklands Far – { … }Jeg som hverken kjendte Haukland eller hans Far – hvilket jeg allerede havde oplyst – Dertil serverer han den Løgn at jeg har overfaldt så mange – eller at jeg simpelthen var en Bølle – { … }Dagen efter tropper Hamsun op med den Løgn at jeg har overfaldt hin Konstabel – som jeg ikke har gjort annen Fortræd end i Avisen at oplyse Forholdet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 3
«Hauklands Overfald var så raat og så aldeles latterli meningsløst at man ikke ved om man skulde le eller græde – Det var feigt, fordi han ikke gav mig Tid til Forsvar eller gav Antydning til at han var sint – hva man dog in{ … }stinktmæssig gjør – man har da vaner fra Guttedagerne – Det var feigt fordi han overfaldt mig med en jernring på Fingeren Hånden mens jeg sad indeklemt mellem et Bord og en Stol og ikke kunde røre mig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 9
«ham og jeg lar mig heller ikke prygle af en fuld Mand – Dette gik den gamle Kjærring om og løi på mig – altså på samme Maade som med Haukland»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 6
«{ … }Du husker Kroghs Knyt- næveartikkel – hvor han lyver på mig at jeg har hånet Hauklands Far samt at jeg har overfaldt så mange – Du vil vel selv huske hva Du selv fortalte»