Munchmuseet, MM N 1770

MM N 1770, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1770 bl. 1r

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg sender nu 100 kr pr. måned
til Andrea for dette år – Skulde der
være meget behov for penger så
kunde De jo være så snil at
sende hva De synes –

    Jeg hører at Andrea har sendt
den ene ned og mener at { … }Einar skal
komme når han er frisk – Han er jo
dårli i ryggen – Det skal ikke være bra
klimat på Eidsvold og det er vel ikke
heldig forandring fra det milde havklima
– Ja for mig synes det ha b være
meningsløst at sende disse gutter væk

 

Munchmuseet N 1770 bl. 1v

når alle 4 børn med andre kan
bill{ … }g billig undervisning
hjemme som forberedelse

    Hvordan det skal gå skjønner
jeg ikke – Det hele er mig komplet uforståelig

    Jeg vet ikke hvordan det blir med
salg med mig. Jeg har slåt ned
elektricitetsudgifterne til det halve

    Jeg må osså formindske honoraret til
min søster


    Det var en stor skade at det
ikke i høst blev forhindret at Andrea
sendte guttene ned

 

Munchmuseet N 1770 bl. 2r

    Jeg har tidligere forklaret hva jeg står oppe i
og det er mig umulig at tænke på
børnene uten det at jeg ønsker dem alt godt –

    Jeg sier dette ikke af vranghed – Det
er den absolutte sandhet – Jeg kan ikke
overtage at have mer at tænke på

    De vet osså at jeg et par år har måttet
flakke om forat få { … }fred til lidt arbeide
og omtanke med hensyn til min egen
økonomiske stilling, der må nøie overtænkes
forat ikke et skred pludseli skal
komme

    Som min økonomiske stilling nu
er og ser ut til at bli kan jeg intet større
forpligte mig til eller yd yde større
bidrag – Dog vil vel n en håndsrækning
fra mig som tidligere komme til nytte